Organy, kompetencje

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Eliza Sulima Stanowisko: DYREKTOR
Email:
Obowiązki:

Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut oraz regulamin organizacyjny bilioteki.

1